LLG
Sitemap

Skolestart

 
Det er foreningens opfattelse, at det bedste udgangspunkt for et barn født med læbe-ganespalte, når dette skal starte i skole, er, at både barnet selv, forældrene og lærerne er meget åbne omkring det at have en læbe-ganespalte.
 
Barnet selv er naturligvis på ingen måde hverken klar eller i stand til at kunne viderebringe nogen særlig form for information til andre, hvorfor forældrene bør være den drivende kraft i informationsvideregivelsen.
 
Informationen bør deles op, således at omfanget af informationerne tilpasses til, hvem der skal modtage denne.
 
Det er som udgangspunkt foreningens opfattelse, at det er meget vigtigt, at forældrene ved skolestarten giver lærerne en grundig orientering om, hvad læbe-ganespalte er, og hvorledes behandlingen sker, således at lærerne på barnets vegne – og i samarbejde med barnet – kan give uddybende svar på andre elevers spørgsmål.
 
Lav endvidere en aftale om, at lærerne fortæller jer forældre, hvis jeres barn udsættes for drillerier, således at man kan tage eventuelle problemer i opløbet.
 
Endvidere er det foreningens opfattelse, at klassekammeraterne bør have en forklaring på, hvorfor en af deres klassekammerater ser lidt anderledes ud eller taler på en anderledes måde.
 
En sådan forklaring vil efter foreningens opfattelse tage mange drillerier i opløbet, men sandsynligvis ikke alle.
 
En måde at give eleverne en forklaring på kan være at vise dem ”før-” og ”efter”-billeder, således at disse ved selvsyn kan se, hvad læbe-ganespalte er for en ting.
 
Billederne bør dog kun vises, hvis barnet selv er indforstået med dette.
 
Jo tidligere billederne vises, jo bedre.
 
Billederne bør ligeledes vises til klassens øvrige forældre ved klassens første forældremøde, ligesom forældrene til barnet med læbe-ganespalte bør give en kort orientering herom til de øvrige forældre.
 
Der kan i forbindelse hermed bl.a. orienteres om følgende:
 
Årsagen til læbe-ganespalte
Beskrivelse af behandlingsforløbet
At barnet er et barn som alle andre børn, det er ikke farligt at lege med et barn med læbe-ganespalte
O.s.v.
 
Forældrene er herefter i stand til at besvare eventuelle spørgsmål fra deres børn om læbe-ganespalte.
 
Tilbyd ligeledes forældrene, at disse kan ringe, hvis de har nogle spørgsmål.
 
Selv om det kan være hårdt at stille sig op foran en gruppe personer og fortælle, at ens barn er lidt anderledes, bør man gøre det for sit barns skyld.
 
Det er meget vigtigt, at man som forældre er meget åbne omkring det at have et barn med læbe-ganespalte, således at barnet ikke føler sig skamfuld.
 
Foreningen har sammen med Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en lille bog, som i børnesprog fortæller om læbe-ganespalte. Bogen hedder "Anne er født med læbe- ganespalte", og den kan bestilles hos foreningens kasserer.
 
Afslutningsvist skal det bemærkes, at ingen børn er ens – hverken med eller uden læbe-ganespalte – hvorfor ovennævnte fremgangsmåde udelukkende kan anses for vejledende.
 
Husk, at et barn født med læbe-ganespalte som udgangspunkt er et barn som alle andre børn, samt at man ikke skal give læbe-ganespalten skylden for alt, der sker i skolen.

spacer
Sidste nyt
spacer
Nyhed 25.01.2021
Endnu et corona-venligt bestyrelsesmøde er gennemført og et nyt blad på vej til postkasserne
separator
Nyhed 17.12.2020
Opdatering vedr. operationer og behandling
Orientering om nuværende status på behandling på Rigshospitalet, og Læbe-ganespalte centrene i Aarhus og Hellerup som følge af de seneste udmeldinger fra myndighederne
separator
Nyhed 04.11.2020
LLG-bladet
Så er det nye LLG-blad på vej til at lande i jeres postkasser rundt omkring i landet og vi har glædet os!
separator
Nyhed 18.07.2020
LLG-bladet
Juli bladet, på vej til din postkasse
separator
Nyhed 27.05.2020
LLG-Blad nr. 2 2020 kan nu læses på hjemmesiden
Læs om børnepasning på landsmøderne og bliv klogere på bestyrelsens arbejde - God læselyst!
separator
spacer
  Landsforeningen Læbe-Ganespalte · Flemming Grothen · Hammelvej 28 · 2610 Rødovre · Tlf. 44 84 89 63 · E-mail: formand@llg.dk