LLG
Sitemap

Skolestart

 
Det er foreningens opfattelse, at det bedste udgangspunkt for et barn født med læbe-ganespalte, når dette skal starte i skole, er, at både barnet selv, forældrene og lærerne er meget åbne omkring det at have en læbe-ganespalte.
 
Barnet selv er naturligvis på ingen måde hverken klar eller i stand til at kunne viderebringe nogen særlig form for information til andre, hvorfor forældrene bør være den drivende kraft i informationsvideregivelsen.
 
Informationen bør deles op, således at omfanget af informationerne tilpasses til, hvem der skal modtage denne.
 
Det er som udgangspunkt foreningens opfattelse, at det er meget vigtigt, at forældrene ved skolestarten giver lærerne en grundig orientering om, hvad læbe-ganespalte er, og hvorledes behandlingen sker, således at lærerne på barnets vegne – og i samarbejde med barnet – kan give uddybende svar på andre elevers spørgsmål.
 
Lav endvidere en aftale om, at lærerne fortæller jer forældre, hvis jeres barn udsættes for drillerier, således at man kan tage eventuelle problemer i opløbet.
 
Endvidere er det foreningens opfattelse, at klassekammeraterne bør have en forklaring på, hvorfor en af deres klassekammerater ser lidt anderledes ud eller taler på en anderledes måde.
 
En sådan forklaring vil efter foreningens opfattelse tage mange drillerier i opløbet, men sandsynligvis ikke alle.
 
En måde at give eleverne en forklaring på kan være at vise dem ”før-” og ”efter”-billeder, således at disse ved selvsyn kan se, hvad læbe-ganespalte er for en ting.
 
Billederne bør dog kun vises, hvis barnet selv er indforstået med dette.
 
Jo tidligere billederne vises, jo bedre.
 
Billederne bør ligeledes vises til klassens øvrige forældre ved klassens første forældremøde, ligesom forældrene til barnet med læbe-ganespalte bør give en kort orientering herom til de øvrige forældre.
 
Der kan i forbindelse hermed bl.a. orienteres om følgende:
 
Årsagen til læbe-ganespalte
Beskrivelse af behandlingsforløbet
At barnet er et barn som alle andre børn, det er ikke farligt at lege med et barn med læbe-ganespalte
O.s.v.
 
Forældrene er herefter i stand til at besvare eventuelle spørgsmål fra deres børn om læbe-ganespalte.
 
Tilbyd ligeledes forældrene, at disse kan ringe, hvis de har nogle spørgsmål.
 
Selv om det kan være hårdt at stille sig op foran en gruppe personer og fortælle, at ens barn er lidt anderledes, bør man gøre det for sit barns skyld.
 
Det er meget vigtigt, at man som forældre er meget åbne omkring det at have et barn med læbe-ganespalte, således at barnet ikke føler sig skamfuld.
 
Foreningen har sammen med Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en lille bog, som i børnesprog fortæller om læbe-ganespalte. Bogen hedder "Anne er født med læbe- ganespalte", og den kan bestilles hos foreningens kasserer.
 
Afslutningsvist skal det bemærkes, at ingen børn er ens – hverken med eller uden læbe-ganespalte – hvorfor ovennævnte fremgangsmåde udelukkende kan anses for vejledende.
 
Husk, at et barn født med læbe-ganespalte som udgangspunkt er et barn som alle andre børn, samt at man ikke skal give læbe-ganespalten skylden for alt, der sker i skolen.

spacer
Sidste nyt
spacer
Nyhed 20.04.2018
Invitation til Familiedag med LLG - nu både i Øst og Vest Danmark
Her kommer tilmelding til årets Familiedag sammen med LLG medlemmerne, i år arrangerer vi både en tur i Øst og Vest Danmark
separator
Nyhed 03.04.2018
LLG - nu med Mobile Pay
Bestyrelsen har på opfordring fra flere af medlemmerne i LLG fået oprettet MobilePay i foreningsregi. Derfor får I nu mulighed for at betale med MobilePay fremover, når i skal betale til foreningen.
separator
Nyhed 27.03.2018
Talepædagog studerende søger hjælp
Camilla Olesen, der er audiologopædistuderende (også kaldet talepædagog) er i fuld gang med sit afsluttende bachelorprojekt. Hun har valgt at skrive omkring læbe-ganespalte børn, og det er her, hvor i medlemmer med børn i alderen 3 - 5 år kan hjælpe hende.
separator
Nyhed 21.03.2018
Journalist søger hjælp
Katja Mejborn har brug for hjælp til artikler omkring omkring - har dit udseende medvirket til, at du har oplevet udfordringer i dit liv?

separator
Nyhed 27.02.2018
Sidste udkald! Husk tilmelding til LLG-ungdomsweekend inden den 11. marts
Der er 15 tilmeldte indtil videre.
separator
spacer
  Landsforeningen Læbe-Ganespalte · Flemming Grothen · Hammelvej 28 · 2610 Rødovre · Tlf. 44 84 89 63 · E-mail: formand@llg.dk