LLG
Sitemap

Tilskudsregler

Tabt arbejdsfortjeneste:

 

Ifølge Servicelovens § 42 kan der i særlige tilfælde ydes tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I praksis er børn med læbe-ganespalte alene ikke omfattet af målgruppen for at modtage ydelser efter Serviceloven, men andre funktionsevnenedsættelser kan gøre, at barnet alligevel er omfattet af målgruppen.
 
Hvis barnet er omfattet af målgruppen, betyder det i praksis dels:

  • At barnet i særlige tilfælde kan blive passet hjemme ud over den normale barselsorlov på 46 uger, idet der kan gives tabt arbejdsfortjeneste til den af forældrene, som passer barnet i hjemmet.
  • At der i særlige tilfælde kan gives tabt arbejdsfortjeneste til den af forældrene, som passer et barn med læbe-/ganespalte hjemme i perioden før en operation, under hospitalsopholdet og i perioden hjemme efter en operation.

Bevilling i ovenstående tilfælde vil - såfremt man er omfattet af målgruppen - som minimum kræve en speciallægeerklæring på, at det ikke er forsvarligt, at andre end forældrene passer barnet.

 

Almindeligvis ydes der ikke tabt arbejdsfortjeneste til almindelige kontroller på læbe-ganespaltecentrene i Aarhus og Hellerup. Hvis man er omfattet af målgruppen til Serviceloven, kan der dog i særlige tilfælde gives bevilling, hvis antallet af kontroller overstiger det antal af kontroller i sundhedsvæsenet, som man som forældre kan forvente.

 

Anmodningen om tabt arbejdsfortjeneste sendes til socialforvaltningen i den kommune, hvor man har folkeregisteradresse. Kommunen indhenter derefter de nødvendige oplysninger.
 
Desværre har kommunerne forskellige opfattelser af, hvorledes § 42 i Serviceloven skal fortolkes, så det, der ydes tabt arbejdsfortjeneste til i én kommune, er ikke nødvendigvis det samme i en anden kommune.
 
Meromkostninger:
 
Ifølge Servicelovens § 41 ydes der - såfremt man er omfattet af målgruppen - tilskud til de nødvendige merudgifter i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

 

Der ydes alene hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller den kroniske eller langvarige lidelse hos barnet.
 
Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af forsørgerens indtægt og er skattefrit.
 
Merudgifterne kan fastsættes på grundlag af sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter.
 
Merudgifterne godtgøres udelukkende, hvis de årlige udgifter overstiger et minimumsbeløb/standardbeløb. Standardbeløbet reguleres hvert år. Den gældende sats kan ses på www.borger.dk. 

 

Man skal således have udgifter for minimum dette beløb for at få noget tilskud. Hvis man tror, man får så mange udgifter, kan man jo samle sine udgifter og sende en ansøgning efter 1 år, medmindre man kan sandsynliggøre, at man får udgifter svarende til dette beløb.

 

Anmodningen om tilskud sendes til den kommune, hvor man har folkeregisteradresse.

Desværre har kommunerne forskellige opfattelser af, hvorledes § 41 i Serviceloven skal fortolkes, så det, der ydes tilskud til i én kommune, er ikke nødvendigvis det samme i en anden kommune.
 
Reduktion af institutionsudgifterne:

 

Såfremt man er omfattet af målgruppen og ikke selv har økonomisk overskud til at betale for institutionsplads, kan der i særlige tilfælde ydes tilskud til institutionsudgifterne, hvis der fra talepædagogernes side er anbefalet, at barnet som følge af talevanskeligheder bør være i en daginstitution, således at barnets sproglige færdigheder kan udvikles.

 

Anmodningen om tilskud sendes til den kommune, hvor man har folkeregisteradresse.


Yderligere oplysninger om tilskuddene findes bl.a. på:
https://www.borger.dk/Sider/boern-med-handicap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6


Klage over afslag:

 

I tilfælde af afslag kan der klages til kommunen. Hvis de fastholder afgørelsen, sendes sagen til Ankestyrelsen.

 

spacer
Sidste nyt
spacer
Nyhed 27.02.2018
Sidste udkald! Husk tilmelding til LLG-ungdomsweekend inden den 11. marts
Der er 15 tilmeldte indtil videre.
separator
Nyhed 07.02.2018
Nyt fra bestyrelsen
Så er det ved at være tid til nyt fra bestyrelsen, så vi kan fortælle jer lidt om, hvad vi egentlig laver bag kulisserne i foreningen.
separator
Nyhed 31.01.2018
Familiedag både i Øst og Vest søndag den 10. juni 2018
separator
Nyhed 25.01.2018
LLG bladet er på vej til dig
separator
Nyhed 16.01.2018
Så er det næste LLG-blad snart på vej!
separator
spacer
  Landsforeningen Læbe-Ganespalte · Flemming Grothen · Hammelvej 28 · 2610 Rødovre · Tlf. 44 84 89 63 · E-mail: formand@llg.dk