LLG
Sitemap

Tilskudsregler

Tabt arbejdsfortjeneste:

 

Ifølge Servicelovens § 42 kan der i særlige tilfælde ydes tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I praksis er børn med læbe-ganespalte alene ikke omfattet af målgruppen for at modtage ydelser efter Serviceloven, men andre funktionsevnenedsættelser kan gøre, at barnet alligevel er omfattet af målgruppen.
 
Hvis barnet er omfattet af målgruppen, betyder det i praksis dels:

  • At barnet i særlige tilfælde kan blive passet hjemme ud over den normale barselsorlov på 46 uger, idet der kan gives tabt arbejdsfortjeneste til den af forældrene, som passer barnet i hjemmet.
  • At der i særlige tilfælde kan gives tabt arbejdsfortjeneste til den af forældrene, som passer et barn med læbe-/ganespalte hjemme i perioden før en operation, under hospitalsopholdet og i perioden hjemme efter en operation.

Bevilling i ovenstående tilfælde vil - såfremt man er omfattet af målgruppen - som minimum kræve en speciallægeerklæring på, at det ikke er forsvarligt, at andre end forældrene passer barnet.

 

Almindeligvis ydes der ikke tabt arbejdsfortjeneste til almindelige kontroller på læbe-ganespaltecentrene i Aarhus og Hellerup. Hvis man er omfattet af målgruppen til Serviceloven, kan der dog i særlige tilfælde gives bevilling, hvis antallet af kontroller overstiger det antal af kontroller i sundhedsvæsenet, som man som forældre kan forvente.

 

Anmodningen om tabt arbejdsfortjeneste sendes til socialforvaltningen i den kommune, hvor man har folkeregisteradresse. Kommunen indhenter derefter de nødvendige oplysninger.
 
Desværre har kommunerne forskellige opfattelser af, hvorledes § 42 i Serviceloven skal fortolkes, så det, der ydes tabt arbejdsfortjeneste til i én kommune, er ikke nødvendigvis det samme i en anden kommune.
 
Meromkostninger:
 
Ifølge Servicelovens § 41 ydes der - såfremt man er omfattet af målgruppen - tilskud til de nødvendige merudgifter i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

 

Der ydes alene hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller den kroniske eller langvarige lidelse hos barnet.
 
Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af forsørgerens indtægt og er skattefrit.
 
Merudgifterne kan fastsættes på grundlag af sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter.
 
Merudgifterne godtgøres udelukkende, hvis de årlige udgifter overstiger et minimumsbeløb/standardbeløb. Standardbeløbet reguleres hvert år. Den gældende sats kan ses på www.borger.dk. 

 

Man skal således have udgifter for minimum dette beløb for at få noget tilskud. Hvis man tror, man får så mange udgifter, kan man jo samle sine udgifter og sende en ansøgning efter 1 år, medmindre man kan sandsynliggøre, at man får udgifter svarende til dette beløb.

 

Anmodningen om tilskud sendes til den kommune, hvor man har folkeregisteradresse.

Desværre har kommunerne forskellige opfattelser af, hvorledes § 41 i Serviceloven skal fortolkes, så det, der ydes tilskud til i én kommune, er ikke nødvendigvis det samme i en anden kommune.
 
Reduktion af institutionsudgifterne:

 

Såfremt man er omfattet af målgruppen og ikke selv har økonomisk overskud til at betale for institutionsplads, kan der i særlige tilfælde ydes tilskud til institutionsudgifterne, hvis der fra talepædagogernes side er anbefalet, at barnet som følge af talevanskeligheder bør være i en daginstitution, således at barnets sproglige færdigheder kan udvikles.

 

Anmodningen om tilskud sendes til den kommune, hvor man har folkeregisteradresse.


Yderligere oplysninger om tilskuddene findes bl.a. på:
https://www.borger.dk/Sider/boern-med-handicap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6


Klage over afslag:

 

I tilfælde af afslag kan der klages til kommunen. Hvis de fastholder afgørelsen, sendes sagen til Ankestyrelsen.

 

spacer
Sidste nyt
spacer
Nyhed 22.11.2018
November nummeret af LLG Bladet 2018 er nu på gaden
Så er næste nummer af LLG bladet på vej ud med posten til jer alle, men I kan nu også downloade det fra vores hjemmeside.
separator
Nyhed 19.11.2018
Indlæg i Berlingske fra Sarah Iben Almbjerg
separator
Nyhed 02.10.2018
Ny bestyrelse for LLG
Læs her mere omkring den nye bestyrelse, der blev valgt på Landsmødet den 29 - 30. september 2018.
separator
Nyhed 20.08.2018
Landsmøde 2018 - reminder omkring tilmelding
Har I mon husket at melde jer til dette års landsmøde d. 29 - 30. september på Kobæk Strand Konferencecenter?
separator
Nyhed 09.07.2018
Nyt fra Ganespalteafdelingen i Aarhus
Hvis du ikke fik læst talepædagog Joan Bogh Nielsens indlæg i det juli nummeret af LLG bladet, så klik ind på den her nyhed og læs den her.
separator
spacer
  Landsforeningen Læbe-Ganespalte · Flemming Grothen · Hammelvej 28 · 2610 Rødovre · Tlf. 44 84 89 63 · E-mail: formand@llg.dk