Glemt adgangskode?
menu

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i år d. 18. september 2022 kl. 9.30, på Kobæk Strand Konferencenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
  • Regnskabet vedlægges det informationsbrev, som sendes ud til deltagerne på Landsmødet.
 4. Budget og kontingentfastsættelse
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent med 150 kroner årligt for ordinære medlemmer og 60 kroner årligt for passive medlemmer.
 5. Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg til bestyrelsen
  • Jens, Lene og Manuela er på valg (alle 3 genopstiller)
 7. Valg af revisor
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af Kovsted & Skovgård i Rønde
 8. Eventuelt

Bestyrelsen