Glemt adgangskode?
menu

Behandling

Her kan du læse overordnet om de forskellige behandlinger børn født med spalte kan komme igennem. Hvert barn vurderes individuelt og man kan derfor ikke nødvendigvis sammenligne forløb.

Specialsundhedsplejerske

Alle børn født med en spalte eller Pierre Robin bliver tilknyttet en Specialsundhedsplejerske. Det kan man læse mere om her

Ganeråd / tværfaglig konference

Før enhver operation og i nogle tilfælde efter operationen vil man blive indkaldt til et ganeråd. På et ganeråd sidder der typisk en kirurg, talepædagog, specialsundhedsplejerske og tandlæge, som undersøger barnet, vurderer behandlingen og taler med familien. I samråd med familien vælges den bedste behandling og forløb for barnet.. Indkaldelsen kommer i E-boks til den ene forælder.

I kan læse mere om tilbud til patienter med en form for læbe-ganespalte (Børn og voksne) tilknyttet Aarhus her

Operationer og indlæggelse

Alle operationer relateret til læbe-ganespalte foregår på den højtspecialiserede plastikkirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Inden operationen møder man og taler med lægen, sygeplejerske og narkoselægen og får beskrevet, hvad der skal ske. Der indlægges en voksen med barnet. Under selve operationen anbefaler vi, at man får slappet lidt af, går en tur rundt om søerne eller får lidt at spise.

I kan læse mere om selve afdelingen og praktiske oplysninger på Rigshospitalet her

Knogletransplantationer (gumme) foretages på enten Rigshospitalet eller på Aarhus Universitets hospital

Tandlæge

Især børn født med Gane og/eller gummespalte vil blive tæt fulgt af specialtandlæge på centret i Aarhus eller Hellerup. Her vil man tilbyde tandretning, hvis det er nødvendigt.

Talepædagog (logopæd)

Børn født med ganespalte har typisk udfordringer med udtale af bestemte lyde. Derfor bliver der tilknyttet en talepædagog som løbende indkalder og vurderer barnet og giver råd og vejledning til forældrene og samarbejder evt. med lokal talepædagog fra kommunen.

Ørelæge

Mange børn født med ganespalte vil ofte have væske på ørene tidligt i livet. Tøv derfor aldrig med at rådføre jer med specialsundhedsplejersken, hvis I har mistanke om, at der væske på ørerne. Hun kan lave en henvisning til en ørelæge. I kan med fordel bruge en ørelæge, der har erfaring med børn født med spalter.

Mange oplever, at børn født med ganespalte har problemer med at bestå hørescreeningen, dette grundet væske på ørene. Vi vil her anbefale, at man rådfører sig med sin specialsundhedsplejerske. Det er meget normalt og ikke ensbetydende med, at barnet ikke kan høre.

Psykologer

Det kan være en hård tid, både for barn og forældre, med operationer, bekymringer, omgivelser med videre. Derfor er der tilknyttet en psykolog til centrene, som kan hjælpe med at få bearbejdet de oplevelser, der kommer. Tag fat i dit lokale center og forhør dig nærmere.

Socialrådgiver

Der er ingen tvivl om, at det kræver meget tid, når man skal have barnet til operation, undersøgelser, tandlæge med videre. Har du brug for hjælp til at få søgt kommunen om dækning af fravær fra arbejdspladsen, har vi i foreningen tilknyttet en socialrådgiver, der kan rådgive ud fra lovgivningen.

Du finder alle kontaktoplysningerne her.